Antoni Aguilar Chastellain. Fundador i Director General. Lic. Medicina i Cirurgia (UAB). Terapeuta Gestalt i Corporal Integratiu. Membre Supervisor (AETG) Docent en el programa del Dr. Claudio Naranjo (SAT).

BARCELONA

Daniela Sassi. Coordinadora General de Formació. Terapeuta Gestalt. Membre adherent (AETG). Formació en el programa del Dr. Claudio Naranjo (SAT).

Montse Coll Avellana. Lic. Medicina i Cirurgia (UAB). Terapeuta Gestalt i Corporal Integrativa. Membre Titular (AETG). Formació en el programa del Dr. Claudio Naranjo (SAT).

Ana Hernández Huet. Terapeuta Gestalt i Corporal Integrativa. Membre Titular (AETG). Col·laboradora en el programa del Dr. Claudio Naranjo (SAT).

Antonio Campanya. Terapeuta Gestalt i psicodramatista. Membre adherent (AETG). Formació en el programa del Dr. Claudio Naranjo (SAT).

Oscar Fontrodona López. Terapeuta Gestalt i Corporal Integratiu. Membre adherent (AETG). Col·laborador al programa del Dr. Claudio Naranjo (SAT).

Maria Micaela Saura Lleó. Terapeuta Gestalt i Corporal Integrativa. Membre adherent (AETG). Formació en el programa del Dr. Claudio Naranjo (SAT).

Jesús Oliva Chaves. Terapeuta Gestalt i Corporal Integratiu. Formació en el programa del Dr. Claudio Naranjo (SAT).

Frederic Borja Fíguls. Terapeuta Gestalt. Membre Adherent (AETG). Col·laborador al programa del Dr. Claudio Naranjo (SAT).

Lluís C. Domínguez Ródenas. Terapeuta Gestalt i Corporal Integratiu. Membre Titular (AETG). Col·laborador al programa del Dr. Claudio Naranjo (SAT).

EIVISSA

Oswaldo Velásquez Muñoz. Director. Terapeuta Gestalt i Psico-corporal. Membre adherent (AETG). Formació en el programa del Dr. Claudio Naranjo (SAT).

Cristina Ribera Casal. Coordinadora de Formació. Psicòloga Col. 24-545. Terapeuta Gestalt i Corporal Integrativa. Membre adherent (AETG). Formació en el programa del Dr. Claudio Naranjo (SAT).

Emmanuel Decordier. Coordinador d’Activitats Eivissa. Terapeuta Gestalt. Formació en el programa del Dr. Claudio Naranjo (SAT).

Diego Bartholomew. Terapeuta Gestalt i Corporal Integratiu. Membre adherent (AETG).

Vesna Nedimovic. Terapeuta Gestalt i Corporal Integrativa. Formació en el programa del Dr. Claudio Naranjo (SAT).

Loelia Camps. Terapeuta Gestalt. Formació en el programa del Dr. Claudio Naranjo (SAT). i Infància i Prevenció de la Neurosi amb Evânia Reichert.

TARRAGONA

Ferran Lugo Monforte. Director Tarragona. Lic. Medicina i Cirurgia (UB Hospital Clínic). Terapeuta Gestalt i Corporal Integratiu. Membre Titular (AETG). Col·laborador al programa del Dr. Claudio Naranjo (SAT).

Marta Colom. Coordinadora de Formació i Activitats. Terapeuta Gestalt. Membre adherent (AETG).

Carolina medeiro Etcheverry. Llic. En Psicologia. Terapeuta Gestalt i Corporal Integrativa. Membre adherent (AETG). Col·laboradora en el programa del Dr. Claudio Naranjo (SAT).

Joan Gutiérrez. Terapeuta Gestalt. Membre adherent (AETG). Formació en el programa del Dr. Claudio Naranjo (SAT).

Gabriela Fabon. Terapeuta Gestalt i Corporal Integrativa. Membre adherent (AETG). Formació en el programa del Dr. Claudio Naranjo (SAT).

Sílvia Rovira. Llic. En Psicologia. Terapeuta Gestalt. Membre adherent (AETG). Formació en el programa del Dr. Claudio Naranjo (SAT).

Guillem Massot. Terapeuta Gestalt. Membre adherent (AETG). Formació en el programa del Dr. Claudio Naranjo (SAT).

OLOT

Marí De la Cruz Sant Valero. Director EGO. Terapeuta Gestalt i Corporal Integratiu. Membre adherent (AETG).

GRANOLLERS

Núria Remus Conchillo. Directora Espaipertu Institut. Terapeuta Gestalt. Membre Titular (AETG). Formació en el programa del Dr. Claudio Naranjo (SAT).