Tres anys per a descobrir qui ets, aprendre a relacionar-te satisfactòriament i ajudar als altres

Els tres pilars

La Gestalt es recolza en tres pilars: l’aquí i ara, l’adonar-se i la responsabilitat.

Aquests tres elements estan íntimament lligats, ja que per a ser responsable és necessari ser present, i ser present implica ser conscient.

1

Aquí i ara

Centrar-se en el present, no ocupar-se del passat ni del futur.
2

Adonar-se

Percebre amb claredat el que fem, sentim i pensem.
3

Responsabilitat

Saber respondre per les pròpies accions, estar darrere de les pròpies paraules, fer-se càrrec d'un mateix.

Els tres centres

Treballem per a restablir l’equilibri entre els tres centres: mental, emocional i instintiu, i adquirir una major capacitat d’estar amb el que  hi ha de manera honesta, transparent i congruent.

Els tres cursos

El procés formatiu s’estén al llarg de tres cursos, que al Cercle Gestalt denominem Curs Bàsic, Curs Superior i Curs de Supervisió.

Primer curs

Bàsic

Durant el primer any ens centrem en el jo i les seves configuracions, el tema central serà l’experiència dels principis sobre els quals es desenvolupa la Gestalt.

Segon curs

Superior

Durant el segon any ens enfoquem en el triangle jo-tu-ell, estem immersos en l’entrenament gestáltic a través de les tríades i en l’elaboració teòrica de cada tema.

Tercer curs

Supervisió

Durant el tercer any ens centrem en la supervisió dels recursos del terapeuta, incloent l’anàlisi del seu estil relacional i l’afinació de les seves capacitats. Aprofundim en l’actitud de servei mitjançant la pregunta: què tinc per a donar des del que sóc?

Vols descobrir si aquesta formació
és adequada per a tu?

Contacta amb el nostre equip per a ajudar-te a veure amb claredat si aquesta formació en Gestalt encaixa amb el teu perfil i el teu potencial.

Barcelona: coordinacio.fgbcn@cerclegestalt.com / 938 52 48 92

Eivissa: ibiza@cerclegestalt.com / 685 88 24 30

Tarragona: coordinacio.tgn@espaitci.com / 635 87 00 31

T’aconsellem revisar la carpeta de SPAM si no t’arriba el nostre mail a la safata d’entrada habitual.

gafas
cafe