Els 9 eixos de la nostra formació:

Durant aquest recorregut treballem els nou eixos transversals en els que es basa la nostra pràctica terapèutica i formativa. Descobreix-los un a un.

+
+
+
+
+
+
+

Els nostres segells distintius són la SUPERVISIÓ GRUPAL i els STAGES de convivència, dues propostes que permeten l’aprofundiment i integració dels aprenentatges facilitats durant els tres cursos.

ojo gestalt

SUPERVISIÓ GRUPAL

És l’instrument més potent per a l’ampliació del potencial terapèutic del gestaltista en el seu àmbit professional. Constitueix un espai de revisió permanent, on el terapeuta pot veure’s en els seus punts febles i punts forts, per a ajustar la seva intervenció, continuar madurant i integrant claus del seu procés personal.

icono casa

STAGES

Són trobades residencials de convivència en grup en els quals s’aborden tres grans temes estructurals: Figures Parentals, Psicopatologies i Sexualitat. Els continguts són abordats des d’un enfocament que combina elements d’allò psico-corporal, allò sistèmic i allò transpersonal. Són grans oportunitats de treball personal i de convivència en grup.

Periodicitat

Formació de 3 anys. Cada curs s’estructura en un taller de cap de setmana al mes, de divendres a diumenge. Inclou un stage residencial per curs, de dijous a diumenge.

 

 
 
 
Càrrega lectiva

600 hores (aproximadament el 80% correspon al treball terapèutic experiencial, el desenvolupament d’habilitats terapèutiques i pràctiques supervisades, i el 20% a enquadrament teòric).

 

Dirigit a

Profesionals de l’educació i de la salut o estudiants que estiguin exercint la seva labor en qualsevol àmbit d’assistència, social, educació o comunicació, així com a persones que estiguin interessades a aprofundir en el seu procés de desenvolupament personal..

 

Objectius
Facilitar l’autoconeixement i el creixement personal, oferir noves eines a professionals de l’educació i la salut, i formar Terapeutes Gestalts.
Barcelona

Inici del 1r curs: 16 d’octubre de 2020. Durada d’11 mesos, d’octubre a juliol.

 

Tarragona

Inici del 1r curs: 22 de gener de 2021.
Durada d’11 mesos, de gener a desembre (excepte agost).

 

Eivissa

Inici del 1r curs: 25 de setembre de 2020.
Durada de 9 mesos, de setembre a maig.

 

Granollers
(centro colaborador)

(centre col·laborador)
Inici del 1r curs (divendres tarda fins a diumenge migdia): 23 d’octubre de 2020. Durada d’11 mesos, d’octubre a juliol.

 

Inici del 1r curs (setmanal): Una tarda un dia a la setmana, de 18h a 22h.
(Excepte determinats tallers que només es poden realitzar en cap de setmana).

 

Olot
(centre colaborador)
Inici del 1r curs: 23 d’octubre de 2020.
Durada d’11 mesos, d’octubre a juliol.

Consulta el programa detallat de la formació en Teràpia Gestalt

Necessites orientació acadèmica?

Sol·licita una entrevista personal, ens posarem en contacte amb tu.

gafas
cafe